Langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid kunnen grote gevolgen hebben voor het inkomen van werknemers. Zij krijgen te maken met een terugval tot maximaal 70% van hun inkomen, of op termijn zelfs een percentage van het minimumloon. Als werkgever kunt u een collectieve verzekering afsluiten die in zulke gevallen het inkomen aanvult. Hiermee creëert u een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde.

Advies of second opinion nodig?

Maatwerkadvies voor de juiste keuzes

Wij helpen u graag om op dit gebied de juiste keuzes te maken. Oók als u uw verzekeringen al elders heeft ondergebracht. In dat geval maken wij voor u met plezier een kosteloze marktvergelijking. Voor veel sectoren zijn specifieke oplossingen beschikbaar.

WIA-Hiaatverzekering

Bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid krijgt een werknemer vaak te maken met een flinke inkomensterugval. Dit is niet alleen vervelend, maar heeft ook grote impact op zijn leven. Met een WIA-Hiaatverzekering wordt het inkomen in de regel aangevuld tot minimaal 70% van het laatstverdiende inkomen. De aanvulling loopt meestal zolang de werknemer recht heeft op een WGA-uitkering.

WIA-Excedentverzekering

Werknemers die meer verdienen dan het maximumdagloon voor de sociale verzekeringen, krijgen bij arbeidsongeschiktheid te maken met een extra grote inkomensterugval. De WIA-uitkering en een eventuele WIA-Hiaatverzekering zijn in hun geval gebaseerd op een aanzienlijk lager inkomen dan zij in werkelijkheid verdienden. Een WIA-Excedentverzekering vult het verschil aan tot minimaal 70% van het werkelijke inkomen voor arbeidsongeschiktheid. Vaak kan de werknemer ervoor kiezen om de uitkering te laten doorlopen tot AOW-gerechtigde leeftijd.

WIA <35% verzekering

Veel werknemers krijgen na twee jaar ziekte helemaal geen WIA-uitkering omdat UWV vaststelt dat hun inkomensverlies minder dan 35% is. Zo’n werknemer heeft echter wel degelijk te maken met serieuze gezondheidsproblematiek en inkomensschade. Een WIA <35% of WIA-bodemverzekering geeft gedurende vijf of tien jaar een aanvulling en verkleint zo de kans op financiële problemen.

Collectieve ongevallenverzekering

Steeds meer werkgevers bieden hun personeel een collectieve ongevallenverzekering aan. Omdat de cao het verplicht stelt, of omdat ze zo’n verzekering onmisbaar vinden voor een onderscheidend arbeidsvoorwaardenpakket. De verzekering is bedoeld voor gevallen waarin werknemers bij een ongeval binnen of buiten werktijd blijvend letsel oplopen of komen te overlijden. Zij of hun nabestaande(n) krijgen dan een financiële compensatie.

Wie betaalt?

Als u voor uw werknemers een van bovenstaande verzekeringen afsluit, betekent dit niet automatisch dat u ook alle premies betaalt. Uw werknemers profiteren het meest van de inkomenszekerheid. Het is dus zeker niet vreemd om deelnemers te vragen om een bijdrage, of te volstaan met het regelen van deze aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde.

Interesse?

Wilt u meer weten over uw mogelijkheden op het gebied van inkomensverzekeringen?