Verhoogde risico’s rond ziekte en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid hebben forse impact op uw uitzendonderneming. Door te kiezen voor eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet en WGA vergroot u uw grip op de schade en de kosten. Wij vertellen u graag hoe u dit organiseert. Als eerste advies als u nog bij UWV bent verzekerd of als second opinion bij het aanbod van uw huidige adviseur of private verzekeraar.

Advies of second opinion nodig?

Bewezen effectieve uitvoering

In sector 52 (uitzendbranche) bent u als eigenrisicodrager meestal direct beter af dan met de publieke Whk-premie. Maar waar u ook precies actief bent, wij richten ons vóór alles op kostenstabiliteit op de langere termijn. We zijn ervan overtuigd dat u die alleen realiseert als zieke en deels arbeidsongeschikte uitzendkrachten snel weer aan de slag komen. Daarom werken we hiervoor samen met de bewezen effectieve uitvoerder Acture. Op maat gesneden verzekeringen dekken de kosten van uitkeringen, cao-aanvullingen (NBBU of ABU) en de uitvoering.

Start met een schone lei!

Kiest u voor het eigenrisicodragerschap, dan kunt u uw lopende schadelast achterlaten bij UWV. Dit betekent dat UWV eerder aan u toegerekende Ziektewet- en WGA-uitkeringen niet meer aan u doorbelast via de Whk-premie. Hetzelfde geldt voor uitkeringen waarvan de eerste ziekmelding voor het overstapmoment ligt. Als expert op het gebied van sociale zekerheid helpen we u graag dit soort kansen te inventariseren en te verzilveren.

Grip op ál uw risico’s

Bent u al eigenrisicodrager voor de Ziektewet, dan is het van belang na te gaan of u grip hebt op uw resterende WGA-risico’s. Zelfs de best mogelijke uitvoering kan instroom in de WGA niet altijd voorkomen. Daarom kan iedere zieke uitzendkracht – ongeacht zijn contractfase – uiteindelijk forse financiële schade opleveren. UWV kan de lasten tot wel 10 jaar aan u toerekenen! Als eigenrisicodrager WGA ontwikkelt u zélf grip op dit risico. Wij vertellen u graag hoe u dat aanpakt.

Unieke verzekeringsoplossing

Heeft u een loonsom boven € 10 miljoen, dan bieden we u bij ons WGA-advies ook graag een unieke verzekeringsoplossing. Hierbij verzekert u alleen wat u zelf niet kunt of wilt dragen. Dit geeft niet alleen een lagere verzekeringspremie. Als werkgever blijft u ook direct betrokken bij de re-integratie. Dit vergroot sterk de kans op succes, want om loonwaarde te creëren is uiteindelijk altijd een werkgever nodig.

Compleet WGA-marktonderzoek met adviesrapport

Ascot Advies maakt de mogelijkheden voor het eigenrisicodragerschap WGA graag voor u inzichtelijk middels een WGA-marktonderzoek. In dit WGA-marktonderzoek worden WGA-offertes opgevraagd bij verzekeraars, zowel conventioneel als Deels Verzekerd. Daarnaast wordt de mogelijkheid voor een borgstelling bevraagd. De offertes worden vervolgens afgezet tegen uw huidige situatie en verwerkt in een adviesrapport. Ascot Advies rekent, in tegenstelling tot het kosteloze Ziektewet eigenrisicodragerschap-onderzoek, voor het WGA-marktonderzoek een vaste fee. Wij vertellen u hier graag meer over.

Interesse?

Wilt u meer weten over uw mogelijkheden op het gebied van eigenrisicodragen voor de Ziektewet en/of de WGA? Neem contact met ons op, we brengen de voordelen graag voor u in kaart.