Werknemers met een tijdelijk dienstverband die ziek bij uw organisatie uit dienst treden, hebben recht op een Ziektewetuitkering. UWV regelt de uitkering, maar brengt deze bij middelgrote of grote werkgevers met een opslag in rekening. Een goede reden om u te verdiepen in mogelijkheden om zélf grip te hebben op de uitvoering en de schadelast. Ascot helpt u graag kosteloos met het vinden van een passende oplossing.

Vrijblijvend advies?

UWV en kosten

Bij publieke ‘verzekering’ brengt UWV de kosten van uitkeringen en begeleidingsinspanningen, met twee jaar vertraging, bij u in rekening door middel van een premie. Deze is onderdeel van de premie Werkhervattingskas (Whk) en wordt geheven door de Belastingdienst. Naarmate uw Ziektewetinstroom hoger is, valt ook uw premie hoger uit. U draagt dus kosten voor uw ex-medewerkers, zonder dat u directe invloed heeft op het re-integratieproces. Want hiervoor bent u overgeleverd aan UWV.

Eigenrisicodragen voor de Ziektewet

Als u via Ascot eigenrisicodrager wordt voor de Ziektewet, neemt u zelf verantwoordelijkheid voor de uitkering en de ziektebegeleiding. Deze taken besteedt u uit aan een gespecialiseerde uitvoerder. Deze specialist neemt u bij instroom in de Ziektewet vanaf dag 1 alle begeleiding en administratie uit handen en geeft u inzicht in alle ondernomen acties. Zo weet u zeker dat de uitvoering optimaal is en dat u maximale grip heeft op de schadelast. Grote werkgevers dragen de uitkeringslast meestal zelf. Wanneer u dit niet kunt of wilt, helpen wij u graag aan een verzekeringsoplossing.

Start met een schone lei!

Kiest u voor het eigenrisicodragerschap, dan laat u bij uw overstap de schadelast achter die UWV u toerekent. UWV gaat dan door met het verzorgen van de uitkeringen in kwestie, maar brengt de lasten niet meer bij u in rekening. Zo start u als eigenrisicodrager met een schone lei!

Interesse?

Wilt u meer weten over uw mogelijkheden op het gebied van eigenrisicodrager voor de Ziektewet?