Maak werk van een gouden combinatie

Nog niet zo lang geleden werd aantrekkelijk werkgeverschap gezien als een luxe, een modegril waar alleen enkele grote corporates mee bezig waren. Vandaag de dag is dat gelukkig anders. Werkgevers zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid en zijn actief op zoek naar manieren om goed voor hun mensen te zorgen. En vooral ook om dat aan de buitenwereld te laten weten.

Meer weten?

Bel ons of klik hier om contact op te nemen

Voor nieuw én al langer aanwezig talent
Aantrekkelijk werkgeverschap draait allang niet meer uitsluitend om het werven van nieuw talent. Door er invulling aan te geven via sociale zekerheid, versterkt u net zo goed uw aantrekkingskracht op waardevolle medewerkers die al langer deel uitmaken van uw organisatie. Ook maakt u zo effectief werk van het realiseren van uw eigen doelstellingen op het gebied van verzuimbeheersing, duurzame inzetbaarheid en vitaliteitsbevordering. Kortom, aantrekkelijk werkgeverschap en sociale zekerheid vormen een gouden combinatie.

Financieel voordeel, optimale zorg en cofinanciering
Bij de juiste aanpak realiseert u talloze positieve effecten voor uw organisatie, óók op kostenniveau. Bijvoorbeeld door aan de slag te gaan met alle mogelijkheden van collectieve zorg– en inkomensverzekeringen. Hiermee biedt u uw medewerkers financieel voordeel, optimale zorg en meer inkomenszekerheid. Tegelijkertijd schept u voor uw organisatie mooie kansen voor cofinanciering van noodzakelijke interventies. Zo snijdt het mes aan twee kanten!

Wat is úw plan?
Heeft u al een idee hoe u aantrekkelijk werkgeverschap en sociale zekerheid voor uw organisatie wilt laten werken? Ascot Advies brengt u graag verder met advies over de vele mogelijkheden. We denken met u mee en helpen u bij maximale benutting van de beschikbare tools en (financiële) middelen van uw verzekeraar. Wij kennen de specifieke oplossingen, pakketten en budgetten van alle verzekeraars op ons duimpje. Onze CofiDesk wijst u graag de weg naar een samenhangende inzet van deze middelen binnen uw beleid.