Combineer naleving van de regels met inzet van topexpertise

In de sectoren Overheid en Onderwijs (O&O) gaan onze marktonderzoeken geregeld gepaard met een (Europees) aanbestedingstraject. Vooral bij de WGA komt dit nogal eens voor, vanwege de omvang van het te verzekeren risico. Onze dienstverlening is gericht op nauwgezette naleving van de aanbestedingsregels én optimale benutting van de kennis van onze experts. Zo kunnen wij u als O&O-werkgever volledig ontzorgen.

Meer weten?

Bel ons of klik hier om contact op te nemen

Ondersteuning van inventarisatie tot gunning
Ascot begrijpt dat u als O&O-werkgever zekerheid wilt over naleving van de aanbestedingsregels. Maar ook dat u bij het opstellen van uw leidraad en het selecteren van de winnaar wilt kunnen leunen op specifieke kennis en expertise. Daarom ondersteunen wij werkgevers in het publieke domein met specifieke dienstverlening. We trekken van begin tot eind samen met u op. Vanaf de vaststelling dat de ‘drempelwaarde’ zal worden overschreden tot en met de implementatie van de definitief gegunde aanbieding.

Deskundige ondersteuning bij aanbestedingen - Ascot