Profiteer van kosteloze extra service voor onze klanten

Wanneer een medewerker door ziekte langdurig uitvalt, leidt dat allereerst tot flinke kosten door de verplichte loondoorbetaling. Volgt na twee jaar instroom in de WGA, dan kan de financiële schade nog veel verder oplopen, tot ruim boven de twee ton. Interventies om dit te voorkomen zijn dan ook een uitstekende investering. Zo goed zelfs, dat veel verzekeraars bereid zijn tot een financiële bijdrage. De specialisten van onze CofiDesk regelen dat uw verzekeraar maximaal meebetaalt.

Meer weten?

Bel ons of klik hier om contact op te nemen

Cofinanciering van verzuiminterventies
Bij ziekte en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid bent u als grote of middelgrote werkgever tot wel twaalf jaar financieel verantwoordelijk. De beste manier om deze langdurige kosten te beperken, is voorkomen dat het zover komt. Dit vraagt niet alleen om goede verzuimbegeleiding, maar ook om tijdige inzet van interventies die het herstel bespoedigen. Omdat dit zo’n effectieve maatregel is, zijn verzekeraars in veel gevallen bereid mee te betalen. Met zulke cofinanciering kunnen zij namelijk voorkomen dat u of uw medewerker later een beroep op hen moet doen. Tegen die tijd is de afstand tot betaald werk alleen maar verder opgelopen, en de te vergoeden schade navenant groter.

Optimaal gebruikmaken van uw verzekering
Bij belanghebbende verzekeraars kunt u denken aan uw verzuimverzekeraar, WGA-verzekeraar, WIA-aanvullingsverzekeraar en zorgverzekeraar. Actief werk maken van cofinanciering betekent optimaal gebruikmaken van deze verzekeringen. Tegen gelijkblijvende of zelfs lagere kosten vergroot u sterk de kans dat u uw medewerker de interventie kunt bieden die hij nodig heeft. Dit vergroot op zijn beurt de kans op succesvolle terugkeer naar de werkvloer en duurzaam lagere lasten.

De Ascot CofiDesk regelt het voor u
Uiteraard kunt u altijd zelf cofinanciering bij uw verzekeraars aanvragen. Dit vergt echter het nodige uitzoekwerk. Vaak moet u meerdere belanghebbende verzekeraars aanspreken, die allemaal hun eigen proces hanteren. Zo kan cofinanciering een complex en tijdrovend karwei worden. Daarom is de Ascot CofiDesk zo’n uitkomst. Onze specialisten weten de weg en zetten zich graag volledig in voor uw cofinanciering. Oftewel: ú bepaalt de interventie, en wij regelen de best mogelijke funding.

Kosteloze extra dienstverlening voor onze klanten
Het allermooiste is dat deze dienstverlening u als klant van Ascot helemaal niets hoeft te kosten. Heeft u via ons één of meerdere inkomensverzekeringen afgesloten, dan kunt u vrij gebruikmaken van deze service. U hoeft alleen informatie aan te leveren, wij doen de rest!

Cofinanciering - Ascot