Het sociale zekerheid doolhof: hoe weet u waar u aan toe bent?

Werkgevers binnen Nederland hebben moeite met het bijblijven van alle regels, risico’s en mogelijkheden binnen de sociale zekerheid. Helaas komt het ook vaak voor dat er fouten worden gemaakt waarbij de werkgever de kosten gepresenteerd krijgt. Zorg dat u weet waar u aan toe bent. Hoe kunt u zorgen dat u niet te veel betaalt? 

Één simpel antwoord: Controleren, controleren, en nog eens controleren! 

Met de onderstaande tips weet u zeker wat er speelt binnen uw organisatie en heeft u meteen inzichtelijk waar u de financiële voordelen kunt behalen.

Standaardcontrole 1, Loonkostenvoordeel (LKV) ja/nee?
Dit is één van de vele regelingen om werknemers uit bepaalde doelgroepen aan het werk te krijgen. Sinds 1 januari 2018 is de LKV, het loonkostenvoordeel, in het leven geroepen om werkgevers tegemoet te komen en te stimuleren om werknemers in dienst te nemen die tot een doelgroep behoren. Denk hierbij aan oudere of arbeidsgehandicapte werknemers. Controleer bij iedere nieuwe werknemer of hij tot een doelgroep behoort. Zorg dat u dit opneemt in het aannameproces, controleer dit dus te allen tijde! 

Standaardcontrole 2, No-risk ja/nee?
Een verdiepingsslag op het loonkostenvoordeel is de No-risk polis. Bijna de helft van de werkgevers is niet bekend met de No-risk polis. Terwijl dit voor hen toch een financieel zeer interessante regeling is waarbij werkgevers o.a. ziekengeld terug kunnen krijgen vanuit UWV voor zieke werknemers. De werkgever heeft dus ‘no risk’ bij het aannemen van werknemers met een status. Zorg dat u bij nieuwe werknemers exact weet of er sprake is van een No-risk status. De makkelijkste manier om te achterhalen of er sprake is van een status is het simpelweg vragen aan de werknemer, bijvoorbeeld ‘Heeft u in het verleden een uitkering genoten? Zo ja, wat voor een type uitkering?’. Let er wel op dat veel werknemers niet weten of zij een status hebben en dat zij door privacywetgeving, niet verplicht zijn tot antwoorden. Dan kunt u ook altijd nog een controle doen in het doelgroepen register van UWV. 

Jaarlijkse controle van uw eigen Whk-beschikking!
Jaarlijks in november valt er een brief van de Belastingdienst op de mat ‘Beschikking Loonheffingen Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas’, veel werkgevers nemen de beschikking voor kennisgeving aan, dat is niet verstandig. U moet deze juist actief controleren. Bepaalde zaken in deze brief kunt u zelf eenvoudig controleren, zoals de sector en uw loonsom. Maar er staan ook zaken op die een laag dieper gaan, namelijk het Whk-percentage die opgesplitst is in Ziektewet en WGA en de bijbehorende totale uitkeringen die voor uw organisatie gedaan zijn. Het blijkt dat in 64% van de gevallen de af te dragen percentages te hoog zijn vastgesteld. Dat is kwalijk, want u draagt deze percentages af over uw totale loonsom, absolute euro’s dus. De belangrijkste tip is dan ook: vraag jaarlijks een specificatie van de instroom op en controleer deze. Ascot heeft hiervoor een brief die u kosteloos kunt gebruiken, deze kunt u hier opvragen

Werknemer uit dienst? Vraag samen de WW aan! 
Soms moeten werkgevers (noodgedwongen) afscheid nemen van werknemers. Een van de valkuilen is de nawerkingsregeling. Ex-werknemer is gezond uit dienst gegaan en daardoor bij u uit beeld. Maar, wist u dat u als werkgever tot 28 dagen na het dienstverband verantwoordelijk blijft voor ex-werknemers? Wanneer hij zich ziekmeldt tijdens deze periode kan de (financiële en re-integratie) verantwoordelijkheid van de werkgever zelfs oplopen tot 12 jaar na het dienstverband (Ziektewet en WGA). Zorg dat u de werknemer begeleidt en ondersteunt bij de WW-aanvraag. Wanneer de aanvraag tijdig is gedaan zal de ex-werknemer een WW-uitkering toegekend krijgen na het dienstverband. Zo heeft u alles goed geregeld voor uw vertrekkende werknemer. De werknemer zal overigens de WW-aanvraag te allen tijde zelf moeten indienen. Controleer dan ook altijd na 28 dagen bij ex-werknemers of zij al een nieuwe baan hebben gevonden. 

Wilt u maximale grip? Doe dan een jaarlijks een onderzoek, UWV/ERD?
UWV als uitvoerder voor de Ziektewet en WGA, dat kan prima en is soms passend, maar er zijn meer mogelijkheden. U kunt namelijk eigenrisicodrager (ERD) worden en de uitvoering zelf doen en uitbesteden aan een private uitvoerder. Naast het financiële voordeel dat behaald kan worden (u betaalt geen verhoogde premie meer aan Belastingdienst/UWV voor de Ziektewet en WGA), realiseert u duurzaam grip op uitkeringslast aan uw ex-werknemers. Daarnaast hebben onderzoeken uitgewezen dat de uitvoering efficiënter gebeurt en dat de uitkeringsduur bij private uitvoerders aanzienlijk korter is dan bij UWV. Ook de (ex-)werknemers hebben daar baat bij, want door goede ondersteuning bij gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid krijgen zij de juiste handvatten en kunnen zij sneller terugkeren in het arbeidsproces. Maar wat zijn nou de mogelijkheden voor u als werkgever op het gebied van het eigenrisicodragerschap en is het voor uw organisatie wijs om de overstap te maken? Het is altijd zinvol om dit jaarlijks te laten onderzoeken.

Behoefte aan contact?
Wellicht duizelt het u nu na het lezen van bovenstaande tips en leidt dit tot meer vragen of u wilt hiermee aan de slag gaan.

In dat geval kunt u altijd contact opnemen met een persoonlijke Ascot Adviseur via info@ascotadvies.nl of via 071 303 15 35. Het is ons vak, wij helpen u graag verder!