Creëer een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde

Langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid kunnen grote gevolgen hebben voor het inkomen van werknemers. Zij krijgen te maken met een terugval tot maximaal 70% van hun inkomen, of op termijn zelfs een percentage van het minimumloon. Als werkgever kunt u een collectieve verzekering afsluiten die in zulke gevallen het inkomen aanvult. Hiermee creëert u een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde.

Meer weten?

Bel ons of klik hier om contact op te nemen

Maatwerkadvies voor de juiste keuzes
Wij helpen u graag om op dit gebied de juiste keuzes te maken. Oók als u uw verzekeringen al elders heeft ondergebracht. In dat geval maken wij voor u met plezier een kosteloze marktvergelijking. Voor veel sectoren zijn specifieke oplossingen beschikbaar. Ascot werkt samen met alle verzekeraars op dit gebied. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat we altijd een passende oplossing voor uw organisatie kunnen vinden.

Verschillende typen verzekeringen:

  • WIA-Hiaatverzekering: deze verzekering vult het inkomen in de regel aan tot minimaal 70% van het laatstverdiende inkomen. De aanvulling loopt meestal zolang de werknemer recht heeft op een WGA-uitkering.
  • WIA-Excedentverzekering: werknemers die meer verdienen dan het maximumdagloon voor de sociale verzekeringen, krijgen bij arbeidsongeschiktheid te maken met een extra grote inkomensterugval. Deze verzekering vult het verschil aan tot minimaal 70% van het werkelijke inkomen voor arbeidsongeschiktheid.
  • WIA <35% verzekering: veel werknemers krijgen na twee jaar ziekte helemaal geen WIA-uitkering, omdat UWV vaststelt dat hun inkomensverlies minder dan 35% is. Deze verzekering geeft gedurende een aantal jaren een aanvulling en verkleint zo de kans op financiële problemen.

Maatwerkverzekeringen voor specifieke sectoren
In een aantal sectoren biedt het pensioenfonds ook aanvullingen bij arbeidsongeschiktheid. Dit komt bijvoorbeeld voor in de zorg en bij de overheid. Heeft u hier ook mee te maken, overweeg dan zeker een van de maatwerkverzekeringen voor deze branches. Hiermee voorkomt u elkaar overlappende aanvullingen. Een voorbeeld hiervan is de PFZW-verzekering. Hierbij regelt de verzekering een extra aanvulling bovenop die van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.