Combineer kostenbesparing met goed werkgeverschap

Bent u eigenrisicodrager voor de WGA en twijfelt u of u met die keuze nog goed zit? Of bent u nu nog publiek verzekerd bij UWV, maar benieuwd wat het eigenrisicodragerschap voor u kan betekenen? Wij helpen u graag om het benodigde inzicht te krijgen en weloverwogen keuzes te maken.

Meer weten?

Bel ons of klik hier om contact op te nemen

Alle opties en aanbieders scherp in beeld
De WGA-dienstverlening van Ascot is gericht op alle mogelijke afwegingen rond eigenrisicodragen.  We analyseren en wegen alle financieringsopties en brengen dus ook álle aanbieders in beeld. Niet alleen de diverse conventionele verzekeringsoplossingen, maar ook alternatieven zoals borgstelling, deels verzekeren en het publieke stelsel (UWV). In alle gevallen werkt Ascot volledig onafhankelijk en transparant.

Focus op effectieve uitvoering
Onze analyse gaat verder dan het vergelijken van de kosten. We wegen nadrukkelijk ook de operationele impact mee. In welke mate krijgt u er als werkgever werkzaamheden bij? Op welke punten kunt u zich juist verder laten ontzorgen? Hoe effectief is de uitvoering? Ons uitgangspunt is dat duurzaam lagere lasten staan of vallen met effectieve re-integratie en schadelastbeheersing. Zo combineert u kostenbesparing met goed werkgeverschap.

Dienstverleners die u verder brengen
We brengen ook in kaart hoe en in welke mate de verschillende aanbieders bijdragen aan uw doelstellingen op het gebied van verzuim en duurzame inzetbaarheid. Denk niet alleen aan het beschikbaar stellen van kennis, expertise en een adequate providerboog, maar ook aan benutting van de mogelijkheden voor cofinanciering van gerichte interventies. De dienstverlening moet optimaal aansluiten bij wat ú nodig heeft.

Oog voor WGA én Ziektewet
In ons WGA-advies kijken we ook altijd naar de Ziektewet. De risico’s van beide regelingen liggen in elkaars verlengde; ZW-eigenrisicodragerschap is niet voor niets vaak een vereiste bij WGA-verzekeringen. Maar de Ziektewet verdient ook op zichzelf een grondige analyse. Moet u medewerkers die ziek uit dienst gaan als een afzonderlijk risico benaderen, of één sluitende oplossing realiseren ongeacht de aard van het dienstverband? Kunt u het risico zelf dragen of toch beter verzekeren? Welke uitvoerder past het best bij uw organisatie? Bij al deze vragen helpen we u graag aan scherp inzicht, heldere oplossingsrichtingen en weloverwogen beslissingen.