Collectieve zorgverzekering: voordelen voor werkgever én werknemer

Het hebben van een zorgverzekering is voor wie in Nederland woont of werkt een verplichte zaak en daarmee automatisch van toepassing op alle werkenden. 70% van de Nederlanders maakt gebruik van een Collectieve Zorgverzekering. Een groot deel daarvan maakt gebruik van het collectieve contract dat de werkgever gesloten heeft met een verzekeraar. Dat is een slimme zet, want zo’n collectief contract biedt werkgever en werknemer vele voordelen. We zetten de vier voornaamste voor u op een rijtje.

1. Besparing op verzuimkosten
Als werkgever krijgt u met erg hoge kosten te maken als een werknemer door ziekte verzuimt. U heeft er daarom alle belang bij dat uw werknemer de beste zorg ontvangt. Met een collectieve zorgverzekering kunt u de zorg voor uw zieke medewerker beter regelen. Doordat u weet welke specifieke situatie er speelt, kunt de benodigde zorg veel beter afstemmen met aanvullende verzekeringen. Is er sprake van veel fysieke arbeid, dan kan een vergoeding voor fysiotherapie veel uitkomst bieden. Bij ziekte is uw werknemer dan verzekerd van de juiste verzorging en kan hij weer sneller terugkeren op de werkvloer, en krijgt daarnaast ook nog eens korting op zijn zorgverzekering.

  • Werkgever: lagere verzuimkosten door toegang tot juiste zorg
  • Werknemer: korting op BV en AV

2. Positieve invloed op de gezondheid van de werknemer
U kunt een positieve invloed hebben op het welzijn van uw medewerkers op verschillende onderwerpen: stoppen met roken, alcohol gebruik, overgewicht of (dreigende) depressie. Verschillende verzekeraars hebben preventie zorg opgenomen in hun basisverzekering. Hierdoor creëert u niet alleen bewustwording onder het personeel, maar biedt u ook daadwerkelijk concrete oplossingen en hulp om knelpunten aan te pakken. De kosten vallen onder de dekking van de verzekering (geen kosten dus voor werkgever) en worden niet in mindering gebracht op het eigenrisico.

3. Boost voor vitaliteitsbeleid/duurzame inzetbaarheid
De crux is dat werkgevers en zorgverzekeraars een gedeeld belang hebben bij vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Voor de werkgever is het van belang dat langer doorwerkende werknemers zo goed mogelijk blijven presteren, terwijl de kans op gezondheidsklachten met het stijgen van de leeftijd toeneemt. Voor de zorgverzekeraar gaat het om een zo laag mogelijke zorgconsumptie. In beide gevallen geldt dat voorkomen beter (goedkoper) is dan genezen. Preventieve zorgprogramma’s kunnen daar een positieve rol in spelen. Zeker als ze precies zijn afgestemd op de specifieke behoeften van de werknemerspopulatie van een collectief zorgcontract.

4. Synergie met andere verzekeringen in HR-domein (WIA/WGA)
Zoals hierboven beschreven, hebben zorgverzekeraars baat bij gezonde werknemers. Maar dat geldt natuurlijk niet alleen voor de zorgverzekeraars. Denk bijvoorbeeld eens aan de inkomensverzekeraars die het inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid afdekken. Of aan WGA-verzekeraars, die de eerste tien jaar van de WGA-uitkeringen die ten laste komen van een eigenrisicodrager moeten dekken. Al deze verzekeraars hebben baat bij succesvolle preventie en interventies. Een collectief zorgcontract biedt kansen om al deze belanghebbende partijen optimaal op elkaar aan te laten sluiten. Bij de onderhandelingen over het zorgcontract kunnen er namelijk gericht afspraken worden gemaakt over de inhoud hiervan, en zo samen maximaal te laten bijdragen aan uw inzetbaarheidsbeleid. Dan zorgt u echt voor een win-win-win situatie!

Ook maximaal profiteren van een zorgcontract?
Gezonde en vitale medewerkers leveren winst op voor bedrijven. Ze zijn gemotiveerder, productiever en meer betrokken. Dit betekent automatisch minder verzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Maak gebruik van uw adviseur en neem contact op met Ascot! Samen kijken we of uw zorgcollectief goed genoeg aansluit op uw vitaliteits- en inzetbaarheidsbeleid en gaan we op zoek naar optimalisatie in de combinatie met andere ‘aanpalende’ verzekeringen.