Ziektewet

Psychische klachten: vaak helpt een goed gesprek over werk

Veel werkgevers vinden het moeilijk om goed om te gaan met werknemers die verzuimen door psychische klachten. Ze laten ze de werknemer dan maar zo veel mogelijk met rust, of sturen hem naar de bedrijfsarts. Het almaar groeiende aandeel van psychische klachten in de verzuim- en arbeidsongeschiktheidscijfers toont aan dat geen van beide methoden goed werkt. Gelukkig is er een alternatief. Bij verreweg de meeste werknemers zijn de klachten niet medisch van aard. Zij blijken veel baat te hebben bij een vroegtijdig gesprek over werk met een arbeidsdeskundige.

Lees meer