Is uw werknemer na twee jaar ziekte volgens UWV deels arbeidsongeschikt, dan heeft hij recht op een WGA-uitkering. UWV regelt dan de uitkering, maar als middelgrote of grote werkgever betaalt u de rekening. Een goede reden om u te verdiepen in mogelijkheden om zélf grip te hebben op de uitvoering en de schadelast. Of in alternatieven voor uw huidige WGA-verzekering. Ascot helpt u graag met een kosteloos advies of een second opinion bij het advies van uw huidige adviseur.

Advies of second opinion nodig?

UWV en kosten

Bij publieke ‘verzekering’ brengt UWV de kosten van uitkeringen en begeleidingsinspanningen, met twee jaar vertraging, bij u in rekening door middel van een premie. Deze is onderdeel van de premie Werkhervattingskas (Whk) en wordt geheven door de Belastingdienst. Naarmate uw WGA-instroom hoger is, valt ook uw premie hoger uit. U draagt dus kosten voor uw (ex-)medewerkers, zonder dat u directe invloed heeft op het re-integratieproces. Want hiervoor bent u overgeleverd aan UWV.

Eigenrisicodragen voor de WGA

Als u via Ascot eigenrisicodrager wordt voor de WGA, neemt u zelf verantwoordelijkheid voor de uitkering en de re-integratiebegeleiding. Deze taken besteedt u uit aan gespecialiseerde uitvoerders. Deze specialisten nemen u bij instroom in de WGA vanaf dag 1 alle begeleiding en administratie uit handen en geven u inzicht in alle ondernomen acties. Zo weet u zeker dat de uitvoering optimaal is, dat u maximale grip heeft op de schadelast en dat de verzekeraar de kosten dekt. De verzekeraar zorgt ook voor de garantstelling die volgens de voorwaarden van de fiscus verplicht is.

De verzekering als sluitstuk

Kiest u voor het eigenrisicodragerschap, dan hoort in onze visie de verzekering het sluitstuk te zijn. De kwaliteit van de begeleiding en re-integratie is in onze ogen minstens zo belangrijk als het financieel afdekken van het risico. Verder is het verstandig om u af te vragen of u het volledige risico wilt verzekeren. U kunt het ook deels voor eigen rekening nemen of, als u een grote werkgever bent, zelfs volledig. Een bijkomend voordeel van de overstap naar eigenrisicodragerschap is dat u uw huidige schadelast kunt achterlaten bij UWV, u begint als het ware met een schone lei. We vertellen u graag meer over de mogelijkheden.

Second opinion bij voorstel verzekeraar

Bent u al eigenrisicodrager voor de WGA en heeft u een verlengingsvoorstel van uw huidige verzekeraar ontvangen? Dan helpen wij u graag aan een kosteloze second opinion waarin we alle verzekeringsopties meenemen. Door een oplossing naar draagkracht in te richten, is vaak een mooie besparing mogelijk. Het uitzoeken waard!

Interesse?

Wilt u meer weten over uw mogelijkheden op het gebied van eigenrisicodragen voor de WGA?